E-nursery babies | January, 2021

Jackson Born January 4th, 2021
Lillyan Born January 4th, 2021
Kassidy Born January 12th, 2021
Lily Born January 13th, 2021
Remi Born January 15th, 2021
Josie Born January 18th, 2021
Liam Born January 19th, 2021
Taelyn Born January 20th, 2021
Silas Born January 22nd, 2021
Grayson Born January 24th, 2021
Nora Born January 26th, 2021
Nova Born January 29th, 2021
Eleanor Born January 31st, 2021
Sylvia Born January 31st, 2021